2017 YGS COĞRAFYA DENEMESİ :Soruoku.com | Eğitim Sitesi
ORTAOKUL TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA DİĞER HESAPLAMALAR
5. SINIF TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA YGS-LYS PUAN HESAPLAMA 2016-2017
6. SINIF TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA 4. SINIF TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA
7. SINIF TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA YKS PUAN HESAPLAMA
8. SINIF TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA TYT PUAN HESAPLAMA

2017 YGS COĞRAFYA DENEMESİ

Ana Sayfa » Coğrafya » 2017 YGS COĞRAFYA DENEMESİ
Sitemize 21 Ocak 2017 tarihinde eklenmiş ve 786 views kişi tarafından ziyaret edilmiş.

Türkiye haritasında bazı kentler gösterilmiştir.

Aşağidakllerden hangisi bu kentlerin matematiksel konumuyla ilgili değildir?

 1. A) Güneş ışıklarının Sinop’a’ diğer kentlerden daha eğik açıyla gelmesi
 2. B) İzmir’de yerel saatin diğer kentlerden geri olması
 3. C) Adana’da gece ve gündüz arasındaki zaman farkmın en az olması
 4. D) Erzurum’da karın yerde kalma süresinin Sinop’takinden daha fazla olması
 5. E) Adana’nın yıllık sıcaklık ortalamasının Ankara’dakinden daha yüksek olmasi

2 –

Tarımsal nüfus yoğunluğu, geçimini tarım sektöründen sağlayan nüfusun toplam tarım alanına bölünmesiyle hesaplanır. Türkiye’de coğrafi bölgelerin tarımsal nüfus yoğunlukları birbirinden farklıdır.
Bu farklılığın bölgelerde,
I. Tarımla uğraşan nüfus miktarının farklı olması,
II. Arazinin dağlık ya da ovalık olması,
III. Tarımda makine kullanımının farklı olması
özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

 1. A) Yalnız I
 2. B) Yalnız II
 3. C) II ve III
 4. D) I ve III
 5. E) I, II ve III

3 –

Aşağıdaki bölümlerin hangisinde,

 • Tütün
 • Zeytin
 • Pamuk
 • İncir

ürünlerinin hepsi yetiştirilir?

 1. A) Kıyı Ege Bölümü
 2. B) Doğu Karadeniz Bölümü
 3. C) Yukarı Kızılırmak Bölümü
 4. D) Çatalca – Kocaeli Bölümü
 5. E) Yukan Sakarya Bölümü

4 –

Aşağıdaki nehirlerden hangisinin havzası,nüfuslanma ve tanrımın gelişmesi bakımından diğerlerinden daha geridir?

 1. A) Fırat
 2. B) Meriç
 3. C) Gediz
 4. D) Sakarya
 5. E) Kura

5 –

Aşağidakllerden hangisi Türkiye’de hayvancılıkta verimin artırılması için alınması gereken önlemlerden biri değildir?

 1. A) Otlakların ıslah edilmesi
 2. B) Hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesi
 3. C) Et ve süt tüketiminin artırılması
 4. D) Besi ve ahır hayvancılığının yaygınlaştırılması
 5. E) Hayvan soylarının ıslah edilmesi

6 –

Aşağıdaki grafikte Türkiye’deki bir yerleşim alanına ait ortalama sıcaklık ve yağış değerleri gösterilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 1. A) Yıllık yağış miktarı 300 mm’nin üstündedir.
 2. B) En fazla yağış mevsimi ilkbahardır.
 3. C) Yaz sıcaklık ortalaması 20“C nin üstündedir,
 4. D) En az yağış Ağustos ayında düşmüştür.
 5. E) Karın yerde kalma süresi uzundur

7 –

“İç Anadolu Böigesl’nde yıllık buğday üretim miktarında görülen dalgalanmaları azaltmak için sulanabilir alanların genişletilmesi gerekir.”
Bu Öneriyi yapan kişi, bölgedeki üretim miktarında görülen dalgalanmaları aşağıdakilerden hangisine bağlamaktadır?

 1. A) Topraktaki tuz oranının fazla olmasına
 2. B) Tarım alanlannın fazla olmasına
 3. C) Gübre kullanımının fazla olmasına
 4. D) Yağış rejiminin düzensiz olmasına
 5. E) Tarımda makine kullanımının yaygın olmasına

8 –

Türkiye’de verimli tarım alanlarının her yıl azalmasında,
1, Endüstri bitkilerinin yetiştirildiği verimli tarım alanları üzerinde fabrikalar kurulması
II. Eğimin fazla olduğu tarlalarda erozyonun ve heyelanın da fazia olması
III. Aşırı nüfuslanmaya bağlı olarak plansız kentleşmelerin olması rol oynamaktadır
Buna göre, verimli tarım alanlarının azalmasında I, II ve III etkenlerine, aşağıdaki kentlerin hangisi örnek gösterilebiiir?
(I / II / III)

 1. A) Konya / Malatya / İzmir
 2. B) Adana / Trabzon / Kocaeli
 3. C) Manisa / Rize / Şanlıurfa
 4. D) Samsun / Bursa / İzmit
 5. E) Malatya / Samsun / Edirne

9 –

 1. Konya – Yünlü dokuma
  II. Batman – Petrol rafinerisi
  III. Samsun-Bakır işleme
  IV. Kayseri – Mobilya
  Yukarıdaki illerden hangileri, birlikte verilen endüstri kolu İçin gerekli madde bakımından zengindir?
 2. A) I ve II
 3. B) I ve III
 4. C) II ve III
 5. D) II ve IV
 6. E) III ve IV

10 –

Türkiye’de yer şekilleri özellikleri düşünüldüğünde, aşağıdaki illerden hangisinde kış turizminin gelişmesi için elverişli bir ortam yoktur?

 1. A) Edirne
 2. B) Kayseri
 3. C) Bolu
 4. D) Bingöl
 5. E) Erzurum

11 –

Aaşağıdaki grafikte, bir ülkenin 1997 – 2003 yılları arasındaki inek ve koyun sayıları gösterilmiştir.

Grafik incelendiğinde, aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulunabilir?

 1. A) Koyun yetiştiriciliğinde hangi bölge birincidir?
 2. B) Hangi hayvan türünde süt verimi daha fazladır?
 3. C) 2000 yılında koyun sayısının inek sayısına oranı nedir?
 4. D) Hangi yilda koyunlardan daha fazla et alınmıştır?
 5. E) Yıllara göre koyunlardan elde edilen sütün, ineklerden elde edilen süte oranı nedir?

12 –

Kıyılarda delta ovalannın oluşumunu engelleyen etmenlerden biri de kıyı akıntılarıdır.

Buna göre, yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen alanların hangisinde delta ovalarının oluşumu daha zordur?

 1. A) I
 2. B) II
 3. C) III
 4. D) IV
 5. E) V

13 –

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de toprak aşınması ve yamaç süpürülmesine yol açan etmenlerden biri değildir?

 1. A) Yer şekillerinin engebeli olması
 2. B) Bitki örtüsünün seyrek olması
 3. C) Yağışların düzensiz olması
 4. D) Yeraltı su seviyesinin düşük olması
 5. E) Meraların tarım alanına dönüştürülmesi

14 –

Türkiye kıyılarındaki sıra dağların kıyıya uzanış biçimi, aşağıdakİlerden hangisi üzerinde etkili olması beklenmez?

 1. A) Kıyıdaki koy ve körfezlerin sayısında
 2. B) Ulaşım olanaklarında
 3. C) Denizel iklimin etki alanında
 4. D) Tarım alanlarında
 5. E) Yağışın mevsimlere dağılışında

15 –

Karadeniz Bölgesl’nin Orta Karadeniz Bölümü, bölgenin diğer bölümleri ile karşılaştırıldığında;

 • Deniz’in ılımanlaştırıcı etkisi iç kesimlerde daha fazla hissedilir.
 • Karayolu ulaşımı daha kolay yapılmaktadır.
 • Tarımda makine kullanımı daha fazladır.

Bu durum, bölümün aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir sonucudur?

 1. A) Kıyılarında alüvyal ovaların yer alması
 2. B) Yer şekillerinin daha sade olması
 3. C) Ormanlık alanların az yer kaplaması
 4. D) Akarsuların derin vadiler oluşturması
 5. E) Kuzey rüzgarlarına karşı korunaklı olması

16 –

Aşağıdakilerden hangisi Erzurum-Kars bölümünde görülen iklimin temel özelliklerinden biri değildir?

 1. A) Kar yağışlarının çok görülmesi
 2. B) Yıllık sıcaklık ortalamasının düşük olması
 3. C) Yılık sıcaklık farkının fazla olması
 4. D) Kış sıcaklıklarının düşük olması
 5. E) Yaz yağışlannın az olması

17 –

Yukarıdaki haritada işaretli yerlerden çıkarılan yer altı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Bakır
 2. B) Krom
 3. C) Linyit
 4. D) Taşkömürü
 5. E) Bor

18 –

 1. Ergene Bölümü
  II. Antalya Bölümü
  İli. Yukarı Fıraf Bölümü
  Yukarıdakilerden hangileri içinde bulunduğu bölgenin en fazla nüfuslanmış bölümüdür?
 2. A) Yalnız I
 3. B) Yalnız II
 4. C) Yalnız III
 5. D) I ve II
 6. E) I, II ve III
Paylaş
Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar


İlgili Terimler :