2016-2017 2. DÖNEM TEOG MATEMATİK KONULARI :Soruoku.com | Eğitim Sitesi
ORTAOKUL TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA DİĞER HESAPLAMALAR
5. SINIF TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA YGS-LYS PUAN HESAPLAMA 2016-2017
6. SINIF TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA 4. SINIF TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA
7. SINIF TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA YKS PUAN HESAPLAMA
8. SINIF TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA TYT PUAN HESAPLAMA

2016-2017 2. DÖNEM TEOG MATEMATİK KONULARI

Ana Sayfa » Matematik » 8. Sınıf Matematik » 2016-2017 2. DÖNEM TEOG MATEMATİK KONULARI
Sitemize 03 Şubat 2017 tarihinde eklenmiş ve 1.002 views kişi tarafından ziyaret edilmiş.

2016-2017 2. DÖNEM TEOG  NİSAN AYI TEOG MATEMATİK KONULARI

Çarpanlar ve Katlar Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur;

pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar;

ilgili problemleri çözer. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.

Üslü İfadeler

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar, üslü ifade şeklinde yazar. Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. Sayıları 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.

Kareköklü İfadeler

Tam kare doğal sayıları tanır. Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. Tam kare olmayan sayıların karekök değerlerinin hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Kareköklü bir ifadeyi a√b şeklinde yazar ve a√b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.

Olasılık

Bir olaya ait olası durumları belirler. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder; örnek verir. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının eş olasılıklı olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. Olasılık değerinin 0-1 arasında olduğunu anlar ve kesin (1) ile imkânsız (0) olayları yorumlar. Basit olayların olma olasılığını hesaplar.

Üçgenler
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. Pisagor bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.

Dönüşüm Geometrisi

Nokta, doğru parçası ve diğer düzlemsel şekillerin dönme altındaki görüntülerini oluşturur. Dönmede şekil üzerindeki her bir noktanın bir nokta etrafında belirli bir açıyla saat veya tersi yönünde dönüşüme tabi olduğunu ve şekil ile görüntüsünün eş olduğunu keşfeder. Koordinat sisteminde bir çokgenin öteleme, eksenlerinden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafında dönme altındaki görüntülerini belirleyerek çizer. Şekillerin en çok iki ardışık öteleme, yansıma veya dönme sonucunda ortaya çıkan görüntülerini oluşturur.

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. Özdeşlikleri modellerle açıklar. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.

Eşlik ve Benzerlik

Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir; eş ve benzer şekillerin kenar ve açı özelliklerini belirler. Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler; bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur.

Doğrusal Denklemler

Doğrusal ilişki içeren gerçek yaşam durumlarına ait tablo, grafik ve denklemi oluşturur ve yorumlar. Doğrunun eğimini modellerle açıklar; doğrusal denklemleri, grafiklerini ve ilgili tabloları eğimle ilişkilendirir. Doğrusal denklemlerde bir değişkeni diğeri cinsinden düzenleyerek ifade eder. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.

Denklem Sistemleri

İki bilinmeyenli doğrusal denklem sistemlerini çözer. Doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri ile bu denklemlere karşılık gelen doğruların grafikleri arasında ilişki kurar.

Eşitsizlikler

Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük yaşam durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterir. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer.

Paylaş
Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar


İlgili Terimler :