8. Sınıf İnkılap Tarihi 4. Ünite: Kılık-Kıyafet İnkılabı, Takvim-saat ve Ölçülerdeki Değişiklikler :Soruoku.com | Eğitim Sitesi
ORTAOKUL TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA DİĞER HESAPLAMALAR
5. SINIF TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA YGS-LYS PUAN HESAPLAMA 2016-2017
6. SINIF TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA 4. SINIF TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA
7. SINIF TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA YKS PUAN HESAPLAMA
8. SINIF TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA TYT PUAN HESAPLAMA

8. Sınıf İnkılap Tarihi 4. Ünite: Kılık-Kıyafet İnkılabı, Takvim-saat ve Ölçülerdeki Değişiklikler

Ana Sayfa » Ders Notu » 8. Sınıf İnkılap Tarihi 4. Ünite: Kılık-Kıyafet İnkılabı, Takvim-saat ve Ölçülerdeki Değişiklikler
Sitemize 19 Mart 2015 tarihinde eklenmiş ve 2.512 views kişi tarafından ziyaret edilmiş.

Çağdaş uygarlığa Doğru Adımlar:

Kılık-Kıyafet Kanunu(25 Kasım 1925)

Osmanlı devletinde kıyafet birliği yoktu. Atatürk türk toplumuna daha çağdaş bir görünüm kazandırmak, ülke içinde birliği sağlamak amacıyla bu kanunu çıkardı.

Sebepleri:

1-Türk halkının görünümünü çağdaşlaştırmak

2-Ayrılık ifade eden giysilerin giyimini durdur­mak.

3-Çağdaşlaşmayı ve birliği sağlamak.

Açıklamalar:

1-Şapka devrimi Kastamonu’dan başlatılmıştır.

2-Kadınların giyimi konusunda kanun çıkarılmayıp; bu durum doğal haline bırakıldı.

3-3 Arlık 1934’de çıkarılan bir kanunla din adamla­rının ibadet yerlerinin dışında dini kıyafet giymeleri yasaklandı. (Diyanet İşleri Başkanı, Patrik ve Ha­ham Başı bu kuralın dışında tutuldu.)

Yorum:toplum içinde ayrıcalık belirten kıyafetlerin yasaklanması herkese eşitlik getirdiği için halkçılık ilkesiyle ilgilidir.

 

 

D- Miladi Takvimin Kabulü

(26 Aralık 1925)

Sebepleri:

1-Avrupa ile Türkiye arasındaki ticari ve siyasi ilişkileri kolaylaş­tırmak

 Açıklama:

1-Aynı gün Avrupa’nın saat ölçüsü kabul edildi.

2-1931’de Avrupaî tarz ağırlık ve uzunluk ölçüleri kabul edildi.

3-1935’de haftalık tatil Cumadan Pazara alındı.

4-1928’de uluslararası rakamlar kabul edildi.

5-Uzunluk ve ağırlık alanındaki değişiklikler ve hafta tatilinin değiştirilmesi Avrupa ile ticari ilişki­leri kolaylaştırmaya yöne­liktir.

 

A-Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması

(30 Kasım 1925)

Tekke; tarikatların toplantı, tören, eğitim yeridir. Zaviye ise tekkenin daha küçüğüdür. Tekke ve zaviyeler Osmanlı devletinde tarikatların faali­yet yaptığı yerlerdi. Osmanlı devletinin son zamanlarında Tekke ve zaviyeler esas görevlerinden uzaklaştılar. Hal­kın din duygularının istismar edildiği yerler haline geldi.

 

Önemi:

1-Türk halkının bilime, akılcılığa ve laik düşünceye yönelmesi açısından önemli bir adım atıldı.

2-Birlik beraberliğin sağlanması yönünde önemli bir adım atıldı.

3-Türkiye’nin falcılar, şeyhler, dervişler ve büyü­cüler ülkesi olamayacağı ispatlandı.

Açıklamalar:

1-Aynı gün şeyh, derviş, mürit gibi unvanların kul­lanılması  ve kurumlarla ilgili elbiselerin giyilmesi ve muskacılık yasaklandı.

2-Türbeler kapatılırken Yavuz ve Fatih gibi Türk büyüklerinin türbelerinin kapatılmaması; Türk İnkılabının tarihi kökleri koparmaya yönelik olma­dığını gösterdi.

Paylaş
Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar


İlgili Terimler :