8. Sınıf İnkılap Tarihi 4. Ünite: Zaferin Ve Bağımsızlığın Tescili Lozan Barış Antlaşması :Soruoku.com | Eğitim Sitesi
ORTAOKUL TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA DİĞER HESAPLAMALAR
5. SINIF TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA YGS-LYS PUAN HESAPLAMA 2016-2017
6. SINIF TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA 4. SINIF TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA
7. SINIF TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA YKS PUAN HESAPLAMA
8. SINIF TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA TYT PUAN HESAPLAMA

8. Sınıf İnkılap Tarihi 4. Ünite: Zaferin Ve Bağımsızlığın Tescili Lozan Barış Antlaşması

Ana Sayfa » Ders Notu » 8. Sınıf İnkılap Tarihi 4. Ünite: Zaferin Ve Bağımsızlığın Tescili Lozan Barış Antlaşması
Sitemize 19 Mart 2015 tarihinde eklenmiş ve 1.304 views kişi tarafından ziyaret edilmiş.

Zaferin Ve Bağımsızlığın Tescili Lozan Barış Antlaşması(24 Temmuz 1923):

** Mudanya Ateşkes Antlaşmasından sonra barış esaslarını görüşmek üzere Lozan Konferansı toplandı (20 Kasım 1922).

**Konferansa İstanbul Hükümeti de çağrılınca M. Kemal ikiliği önlemek ve Lozan’a tek katılmak için Saltanatı Lozan Antlaşması öncesi kaldırdı.

**Konferansa Türkiye,  İngiltere,  Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya katıldı. Boğazlarla ilgili konular görüşülürken,     Sovyet Rusya   ve Bulgaristan da hazır bulundular.

**Konferansta Türk devletini İsmet Paşa başkanlığında bir heyet temsil etti.

**Konferans üç önemli konuyu çözecekti.

  1. Türk – Yunan barışının esaslarını belirle­mek.
  2. Osmanlı Devletinin yerine, yeni Türk Devletini ve onun haklarını tanımak.
  3. Osmanlı Devletinin yabancılara vermiş ol­duğu kapitülâsyonları kaldırmak.

Uyarı: M. Kemal Lozan görüşmelerine gidecek olan heyetten iki şey hakkında kesinlikle taviz vermemelerini istemiştir bunlar Emeni yurdu ve kapitülasyonlardır.

 

Konferans görüşmeleri çok çetin geçti.

– Borçlar meselesi,

–  Kapitülâsyonlar,

–  İstanbul’un itilâf Devletlerince boşaltılması,

–  Irak sınırımızın belirlenmesi, konularında an­laşmaya varılamadı. Konferans 4 Şubat 1923’te dağıldı.

Tekrar toplandığında Lozan Antlaşması imza­landı (24 Temmuz 1923).

Maddeleri :

Sınırlar :

 

1-Yunanistan ile sınır Mudanya’da olduğu gibi Meriç nehri olacak

2-Bulgaristan ile sınır İstanbul ve Nöyyi Antlaşmalarına göre olacak

3-Bozcaada ve Gökçeada dışındaki Ege adaları Yunanlılara verilecek, özellikle sınırlarımıza yakın olan adalar silahlandırılamayacak

4-12 ada İtalyanlara bırakılacak

5-Türkiye-Suriye sınırı Ankara Antlaşması’na göre belirlenmiştir.(Hatay yoktur)

6-Türkiye-Irak sınırı ilgili devletlerin (Türkiye, İngiltere) ikili görüşmelerine bırakılmış, Musul sorunundan dolayı anlaşma sağlanamamıştır.

Not: lozanda çözülemeyen tek  konu Musul sorunudur(ırak sınırı)

7-Türkiye-İran sınırı 1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması’ndaki gibi kalmış, Zağros Dağları sınır kabul edilmiştir.

8-Doğu sınırımız Kars antlaşmalarına göre belirlenmiştir.

 

Boğazlar: Boğazlar Türkiye’nin başkanı olduğu uluslar arası bir komisyon tarafından idare edilecek, her iki yakası askerden arındırılacaktır.

Yorum: boğazlarla ilgili bu madde Türkiye’nin egemenliğini zedelemiş ve ulusal bağımsızlığına gölge düşürmüştür.

Kapitülasyonlar: Kesin olarak kaldırılmıştır. Böylece yeni Türk devleti ekonomik bağımsızlığını da kazanmış oldu

Savaş Tazminatı: Savaş tazminatı olarak Yunanlılardan Karaağaç kasabası alınmıştır.

Yorum: yunanistanın bize savaş tazminatı ödemesi bizim savaşı kazandığımızı gösterir

Azınlıklar: Türkiye vatandaşı kabul edilerek ayrıcalıkları kaldırılmıştır.

Yorum: azınlıkların türk vatandaşı sayılmasıyla yabancı devletlerin iç işlerimize karışması da engellenmiştir.

Nüfus Mübadelesi: İstanbul’daki Rumlar ile Batı Trakya’daki Türkler haricinde kalan nüfus karşılıklı değiştirilmiştir.

Patrikhane: Bütün çabalara rağmen patrikhane yurt dışına çıkarılamamıştır. Ancak yabancı kiliselerle irtibat kurması yasaklanmış ve siyasi yetkilerine son verilmiştir.

Dış Borçlar: Osmanlı’dan kalma dış borçların ödenmesi isteğimize göre çözülmüş, borçlar Osmanlı’dan ayrılan devletler arasında paylaştırılmış, payımıza düşen kısım kağıt para olarak taksitle ödenmiştir. Duyun-i Umumiye kaldırılmıştır.

Yabancı Okullar: Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmış, bu konuda yabancı devletlerin müdahalesine izin verilmemiştir.

Not: yabancı okular sorunuyla en fazla tartıştığımız ülke Fransa’dır. Çünkü en fazla yabancı okul fıransanındı.

İstanbul’un Boşaltılması: Lozan’ın onayından sonra 6 hafta içinde gideceklerdir.

Uyarı: Lozan barış anlaşmasında çözümlenemeyen tek konu Musul sorunu yani ırak sınırıdır.

Not: Musul şeyh said isyanı sonucunda kaybedilecektir

 

 

 

 

 

Önemi:

1–   Siyasî bağımsızlık yanında ekonomik ba­ğımsızlık elde edildi.

Yorum: ekonomik bağımsızlığımızı kazandığımızın kanıtı kapitülasyonların kaldırılmasıdır.

2–  M. Kemal ülkeyi kalkındırmak ve geliştirmek için İnkılâplar dönemini başlatmasını sağladı.

3-   I. Dünya Savaşı’nın en son imzalanan barış antlaşması Lozan’dır.

4-   Uluslar arası bir anlaşmadır ve geçerliliğini günümüzde de korumaktadır.

5-   Sevr’in geçersiz olduğu kabul ettirilmiştir.

6-  İtilaf Devletleri Misak-ı Milli’yi ve Türk Devleti’nin bağımsızlığını kabul etmişlerdir.

7-  Türk isteklerine en fazla direnen devletler İngiltere ve Fransa’dır.

8-  Türk Kurtuluş Savaşı sömürge altındaki milletlere örnek olmuştur

9- lozanla birlikte yüzyıllardır çözülemeyen sorunlar çözülmüştür.

Yorum: Türk Kurtuluş Savaşının sömürge altındaki milletlere örnek olması kurtuluş savaşının evrensel yönünü gösterir

Paylaş
Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar


İlgili Terimler :