CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ :Soruoku.com | Eğitim Sitesi
ORTAOKUL TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA DİĞER HESAPLAMALAR
5. SINIF TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA YGS-LYS PUAN HESAPLAMA 2016-2017
6. SINIF TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA 4. SINIF TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA
7. SINIF TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA YKS PUAN HESAPLAMA
8. SINIF TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA TYT PUAN HESAPLAMA

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Ana Sayfa » Ders Notu » Biyoloji Ders Notu » CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
Sitemize 09 Şubat 2015 tarihinde eklenmiş ve 1.059 views kişi tarafından ziyaret edilmiş.

 

1. Hücresel Yapıda Olma :
İnorganik maddelerden (atom)  organik maddeler (bileşkeler)  organel  hücre  doku  organ  sistem  orga-nizma 
Tüm canlılarda ortaktır.
En küçük işlevsel ortak yapı birimidir.

İki tip hücre vardır.

Prokaryot Hücre : Ökaryot Hücre :
Çekirdek ve zarlı organel yoktur. Zarlı organel ve çekirdek vardır.
(Bakteri, arkeler, monera alemi) Protista alemi (amip, öğlena), Mantar,
bitki, hayvan

2. Beslenme :
Hayatsal faaliyetlerinin devamı için şarttır. İki şekilde gerçekleşir.

Ototrof Beslenme :
Dışardan almaz.

fotosentez kemosentez
 Bazı bakteriler Sadece bazı bakterilerde görülür.
 Mavi – yeşil alg (nitrat, hitrit, demir, kükürt…)
 Öglena

3. Hücresel Solunum :
Enerji ihtiyacı (ATP), organik besin monomerlerinin parçalanması esnasında elde edilir. Buna hücresel solunum denir.
İki şekilde gerçekleşir.

Oksijensiz ortam Oksijenli ortam
(anaerobik solunum) (aerobik solunum)

 laktik asit  etil alkol
ferm. ferm.
4. Metabolizma :
Hücresel solunum ile elde edilen enerji, metabolik faaliyetlerde kullanılır.
(X) yapım (Y) yıkım
metabolizma

(anabolizma) (katabolizma)
(sentez) (analiz)
(özümleme) (yadımlama)
(asimilasyon) (disimilasyon)
Örnek : Örnek :
Protein sentezi, fotosentez Hidroliz, hücresel solunum

X > Y  büyüme (genç)
X = Y  denge (orta)
X < Y  küçülme (yaşlı)

Bazal Metabolizma :
 Tam dinlenme halinde hayatsal faaliyetlerin devamı için hücrelerde üretilmesi gereken minimum enerji (ATP) miktarıdır.
 Hızlı ise  zor kilo alınır.
 Yavaş ise  kolay kilo alınır.
 Bazal metabolizma hızı yaş, cinsiyet, vücut yüzeyi, sıcaklık … vs. göre değişir. Ama en son alınan besinlerin önemi yoktur. Çünkü aç karnına ölçülür. En son besin alımı üzerinden 12-16 geçmelidir.

5. Büyüme ve Gelişme :
Tek hücreli canlılarda büyüme hacimce artış şeklinde olurken çok hücreli canlılarda büyüme hücre sayısında artış şeklinde olur.

6. Boşaltım :
Metabolik faaliyetler sonucunda atık (CO2, NH3 üre) veya fazla (su, mineral…vs) maddeler oluşur. Fazlası zararlıdır. Bunların atılmasına boşaltım denir. Boşaltım tüm canlılarda ortak olabilir. Ama boşaltımın gerçekleştirdiği yapılar farklılık gösterir.
Mesela  Kontraktil koful  ökaryot tatlı su tek hücrelilerinde bulunur. (öglena, amip, paramesyum)
İçeri giren suyu enerji harcayarak dışarı atar.
Bitkilerde  stoma, hidotat (su savağı)
Hayvanlarda  böbrek, deri

7. Hareket ve Duyarlılık :
Bir organizmanın iç veya dış çevreden gelen uyarıları algılamasıdır ve öyle veya böyle cevap vermesidir.

Hareket

Aktif Pasif
Yer değiştirme sahip olduğu bir yapı ile Yer değiştirme yok
tek hücrelilerde kamçı, siller vs. Yönelim (tropizma) ve nasti
Çok hücrelilerde ayak ……. vs. (ırganım) bitkilerde görülür.
Tek hücrelilerde uyaranın yönüne bağlı NOT : Alyuvarlarımızın, damar içinde
yer değiştirme hareketlerine taksi kan ile hareketi de pasif harekettir.
(göçüm) denir.
8. Üreme :
Bir canlının canlılığının devamı için şart değil, neslinin devamı için şarttır. iki şekilde olur :

Eşeyli Üreme :
Yavrular farklı özelliklerde, kalıtsal çeşitlilik vardır.
Örnek : İzogami, heterogami, partenogenez, metagenez..

9. Homeostasi :
İç denge organizma canlı ise homeostasisini sağlamıştır.

10. Ölüm : Malum

11. Nükleik Asitler :
Yönetici ve yönetime yardımcı organik moleküller

Nükleik Asitler

DNA RNA
(Deoksiribo nükleik) (Ribonükleik asit)
Katılım materyali Yönetime Yardımcı moleküller
Yönetici molekül

12. Sindirim :
Hidroliz, polimerden, monomer yapma.

13. Organizasyon :
Canlılardaki organel ve organellerin farklılığı organların işleyiş farklılıkları

Paylaş
Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar


İlgili Terimler : , ,