YGS ÖRNEK MATEMATİK SORULARI :Soruoku.com | Eğitim Sitesi
ORTAOKUL TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA DİĞER HESAPLAMALAR
5. SINIF TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA YGS-LYS PUAN HESAPLAMA 2016-2017
6. SINIF TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA 4. SINIF TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA
7. SINIF TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA YKS PUAN HESAPLAMA
8. SINIF TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA TYT PUAN HESAPLAMA

YGS ÖRNEK MATEMATİK SORULARI

Ana Sayfa » Geometri » YGS ÖRNEK MATEMATİK SORULARI
Sitemize 26 Ocak 2017 tarihinde eklenmiş ve 1.102 views kişi tarafından ziyaret edilmiş.

 

 1. x, y doğal sayılar olmak üzere,

x + y = 6

olduğuna göre,  x2.y  nin en büyük değeri kaç olur ?

 1. A) 18 B) 24 C) 25          D) 32          E) 36

 

 

 

 

 

 

 1. {1}, {2,3}, {4,5,6}, …

küme dizisindeki  100. kümenin en büyük elemanı kaç olur ?

 

 1. A) 100 B) 1000 C) 1050
 2. D) 5000 E) 5050

 

 

 

 

 

 

 

 1. xxy ve   yyx   üç basamaklı, AB ve CD  iki basa-maklı sayılardır.

 

AB .CD = xxy + yyx

olduğuna göre,  AB + CD  toplamı aşağıdakilerden hangisi olur ?

 

 1. A) 94 B) 79          C) 74          D) 68          E) 62

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. a, b, c birden büyük değerlerdir.

 

toplamının alabileceği en büyük tamsayı değeri kaçtır ?

 

 1. A) 8 B) 10 C) 12          D) 14         E) 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Bir tartı aletinde iki kutu ayrı ayrı tartılıyor. İlk kutu 5 kg, ikinci kutu da 6 kg geliyor. İki kutu beraber tartıldığında ise ibre, 12 kg’ı gösteriyor.

 

Yanlış tartıldığı belli olan kutuların gerçek ağırlıkları toplamı nedir?

 

 1. A) 13 B) 12 C) 11          D) 10          E) 9

 

 

 

 

 

 

 

 1. 1 + 2 + 3 + ………. + n = A

olduğuna göre,

n + (n + 1) + (n + 2) + ………. + 2n

toplamının A türünden değeri aşağıdakilerden han-gisidir ?

 

 1. A) A B) 2A C) 3A          D) A2          E) A3

 

 

 

 

 

 

işleminin sonucu kaçtır ?

 

 1. A) – 7 B) – 5   C) – 4       D) – 3       E) – 2    

 

 

 

 

 

 1. n doğal sayının ardışığı (n den sonra gelen doğal sayı) n* ile gösterilmektedir.

Buna göre,

 

sayısının ardışığı kaçtır ?

 

 1. A) 13 B) 14    C) 15         D) 16          E) 17

 

 

 1. Üç basamaklı xyz  sayısı  1  ve kendisinden başka yalnız iki basamaklı  x1  sayısına bölünebiliyor.

 

Buna göre,  xyz  sayısının  15  ile bölümünden kalan kaçtır ?

 

 1. A) 0       B) 1           C) 5           D) 7           E) 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ayrıtları 16 cm, 20 cm ve 24 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki tuğlalar, hiç boşluk kalmayacak şekilde, yanyana ve üstüste koyularak bir küp yapılmak isteniyor.

Bu iş için elimizde 15000 adet tuğla bulunduğuna göre, en az kaç tuğla artar ?

 

 1. A) 96 B) 120 C) 240        D) 600        E) 720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. a, b ve c N+   olmak üzere,

 

eşitliğini sağlayan  a + b + c   toplamı kaçtır ?

 

 1. A) 17 B) 18 C) 19        D) 21        E) 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Bir zarın karşılıklı yüzeylerindeki sayıların toplamı 7 dir.

Üst üste konulan  5  zarın görünen yüzeylerindeki sayıların toplamı en çok kaç olabilir ?

 

 1. A) 73 B) 74  C) 76         D) 78         E) 81

 

 1. ab iki basamaklı sayısı için

ab . a = 265

ab . b = 159

olduğuna göre,  a + b   toplamı kaçtır ?

 

 1. A) 6 B) 7 C) 8          D) 9          E) 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kendisinden küçük tüm doğal sayılar içinde en çok doğal sayı böleni olan sayıya “dört köşe sayı” denir.

180, 360   gibi.

Buna göre, aşağıdaki sayılardan hangisi dört köşe sayı değildir ?

 

 1. A) 24 B) 16 C) 12          D) 6          E) 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. a – 1 ve  a + 1  sayı tabanı olmak üzere,

 

olduğuna göre,  a  değeri kaçtır ?

 

 1. A) 6 B) 7 C) 8          D) 9           E) 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Üç ile tam bölünemeyen pozitif tamsayılar küçük-ten büyüğe doğru sıralanıyor.

Bu sıralamadaki  40.  sayı aşağıdakilerden han-gisidir ?

 

 1. A) 56 B) 57 C) 58         D) 59         E) 61

 

 

 1. n > 1 olmak üzere,

(aaa……………a)

n basamaklı sayısı veriliyor.

Bu sayının  45  ile bölümünden kalanın 1  olması için en az kaç basamaklı olması gerekir ?

 

 1. A) 8 B) 9 C) 10          D) 11          E) 12

 

 

 

 

 

 

 

A B

 

 

+
C D

 

 

 

 

Yukarıdaki toplama işleminde  A, B, C ve D  sıfırdan ve birbirinden farklı çift rakamlar;  AB  ve  CD  iki basamaklı sayılardır.

 

Buna göre, toplama işleminin sonucu aşağıda-kilerden hangisi olamaz ?

 

 1. A) 146 B) 128 C) 110        D) 92        E) 72

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. x ve  y  sıfırdan farklı reel sayılar olmak üzere,

 

eşitsizliğine göre aşağıdakilerden hangisi doğru-dur ?

 

 1. A) x < y < 0 B) y < x < 0           C) x < 0 < y
 2. D) y < 0 < x             E) 0 < x < y

 

 

 

 

 

 

 

 1.  – 1 < x < 2

olduğuna göre,  x 2 – 6x  ifadesinin alabileceği kaç farklı tamsayı değeri vardır ?

 

 1. A) 13 B) 14 C) 15         D) 16         E) 17
 2.  OKEK (6 3, 8 4, x) = 12 6

koşulunu sağlayan kaç farklı  x  pozitif tamsayı değeri vardır ?

 

 1. A) 13 B) 14 C) 15         D) 16         E) 17

 

 

 

 

 

 

 

 1. Bir N sayısının  x  ile bölümünden kalan  24  tür.

2.N  sayısının  x  ile bölümünden kalan  11  oldu-ğuna göre,  x  kaçtır ?

 

 1. A) 13 B) 35 C) 37         D) 42         E) 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Tarık ile Yusuf, D = {2, 3, 5, 7, 11}  kümesinin elemanlarını kullanmak şartıyla şu şekilde bir oyun oynuyorlar:

 

Tarık D kümesinden istediği bir elemanı seçerek oyunu başlatıyor.

 

Yusuf da D kümesinden istediği bir sayıyı seçerek, Tarık’ın seçtiği sayı ile topluyor.

 

Eğer toplam bir asal sayı değilse oyunu Tarık kazanıyor. Asal sayı ise, oyunu Yusuf kazanıyor.

 

Buna göre, Tarık’ın oyunu kazanmayı garan-tilemesi için ilk seçtiği sayı kaç olmalıdır ?

 

 1. A) 2 B) 3 C) 5          D) 7          E) 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. x, y, z  sıfırdan farklı sayılar.

x . y + y . z

ifadesinde  (+)  yerine (.),  (.) yerine  (+)  kullanılarak oluşturulan yeni ifade ilk ifadeden  z  kadar büyük olmaktadır.

Buna göre,  z  kaçtır ?

 

 1. A) 1      B) 2           C) 3           D) 4           E) 5 
 2. a > b > 1

bc = a + b

olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur ?

 

 1. A) 2 > c > 1 B) 1 > c > 0 C) c = 2
 2. D) c = 1 E) c > 2

 

 

 

 

 

 

olduğuna göre, x  in alabileceği değerler çarpımı kaçtır ?

 

 1. A) – 24 B) – 21 C) 0       D) 18       E) 21

 

 

 

 

 

 

 

 1. 2 den  100’e kadar olan çift sayılar soldan sağa, küçükten büyüğe doğru yan yana yazılarak K sayısı elde ediliyor.

             

               K = 246810…..2628……..98100

K sayısı 97 basamaklı olduğuna göre, K nın soldan 44. basamağı kaçtır ?

 

 1. A) 8    B) 6           C) 5           D) 4           E) 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

28.

 

Bir sokaktaki 145 evin kapılarına en fazla üç basa-maklı sayılar yazılabilecek, şekildeki gibi plakalar hazırlanıp asılıyor. Bu kapılara 7 den başlayarak sırasıyla artan kapı numaraları veriliyor.

 

Her kareye bir rakam gelmek şartıyla, tüm kapıların numaraları yazıldığında, toplam kaç kare boş kalmış olur ?

 

 

Örneğin:    9.ev                        ,       86.ev

 1. A) 78 B) 88 C) 96         D) 98         E) 108

 

 1. A + 23 = 23!

B + 24 = 24!

olduğuna göre,  A . B  çarpımının  5  ile bölümün-den kalan kaçtır ?

 

 1. A) 5 B) 2 C) 1          D) 0          E) 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 15, 20 ve  25  sayıları sırasıyla  A, B ve C  ile çarpılarak üç basamaklı aynı sayı elde ediliyor.

 

Buna göre, A + B + C  toplamının en büyük değeri  kaçtır ?

 

 1. A) 141 B) 148 C) 150       D) 160       E) 180

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. a, b, c birer pozitif tamsayı,

 

eşitliğini sağlayan  a + b + c   toplamı kaçtır ?

 

 1. A) 3 B) 4 C) 5          D) 6          E) 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.      x = 444………..44

sayısı oniki basamaklı bir doğal sayıdır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir tamsayı değildir ?

 

 1. A) B) C)
 2. D) E)
Paylaş
Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar


İlgili Terimler :